What is a preposition and a time expression

Summering på svenska

Vi kommer att prata om vad prepositioner och tidsuttryck är, innan vi går in på djupet och lär oss dem i den här kursen. 


Vad är prepositioner?


Det är en ordklass. På samma sätt som verb tillhör en ordklass, och adjektiv tillhör en ordklass, så tillhör prepositioner en ordklass. 

  • De kommer ofta innan eller efter ett substantiv, eller efter ett adjektiv eller ett verb (i partikelverb). 
  • De kan också vara en del av en fras eller ett uttryck. 
  • De visar på relationer mellan ord eller delar av en mening.


Här är några exempel: på, i, under, över till

Det finns många olika typer av prepositioner. I den här kursen kommer vi att fokusera på tidsprepositioner, när du vill säga när något händer.


Vad är tidsuttryck?


Det är ett adverbial. Vad är ett adverbial?

  • Kan vara ett adverb, eller en kombination av en preposition och ett annat ord
  • Beskriver när något händer
  • Kommer först eller sist i en mening (eller en sats)

När ett tidsuttryck kommer först i en mening måste ett verb komma direkt efter! Ordföljden är viktig när vi lär oss tidsuttryck. 

Här är några exempel: idag, igår, för 3 veckor sedan


Hur lär man sig tidsuttryck?


  • Titta på kategorier
  • Memorera dem enligt sammanhang/kontext

Det är bäst att dela upp dem i kategorier. Om du ‘bara’ lär dig uttrycken separat blir det svårt att komma ihåg vad de betyder, eftersom de betyder olika saker i olika kontexter. 

  • Översätt dem inte bokstavligen!

På kan på engelska betyda ‘on’, ‘in’, ‘at’ och så vidare, så det är inte en bra strategi att lära sig de individuella prepositionerna. Det är mycket bättre att fokusera på kontexten. 

  • Hata inte prepositioner!

Stackars prepositioner! De får så mycket negativitet, så många tycker så illa om dem. Jag tror också att det är mycket bättre att ha en positiv inställning när man försöker lära sig dem. Så var snäll mot prepositionerna. De har inte gjort något fel, och de är faktiskt ganska bra att ha! :) Complete and Continue