Hej! I'm your teacher

Hej!!

Välkommen! Jag heter Anneli!

Jag är svensklärare, författare och kursskapare. (I'm a Swedish teacher, an author and a course creator.)

Det är så himla kul att se att du är intresserad av att förbättra dina svenska tidsuttryck och tidsprepositioner. (I'm really excited to see that you're interested in improving your Swedish time prepositions and time expressions.)

Det kanske känns som ett väldigt nördigt ämne, men ärligt talat så gör det att det blir så mycket lättare att prata svenska! Och för att inte nämna alla pinsamma missförstånd som du kan undvika... (It might feel like a very nerdy topic, but honestly - it makes speaking Swedish so much easier! And not to mention all the embarrassing misunderstandings you can avoid...)

Jag vill också betona att du inte är ensam. Jag gjorde nyligen en liten undersökning bland mina följare på Instagram, och här är resultaten: (I also want to stress that you're not alone. I recently did a poll among my Instagram followers, and here are the results:)

Det är VÄLDIGT vanligt att känna att dessa uttryck är förvirrande och svåra att komma ihåg. Det är därför jag har skapat den här kursen. (It's VERY common to find these expressions confusing and difficult to remember. That's why I have created this course.)

Så välkommen. Du är i trygga händer. Jag har undervisat svenska sedan 2007 och har hjälpt många hundratals personer runt om i världen att förbättra sin svenska. Du kanske också känner till att jag är författare av boken Teach Yourself Complete Swedish. (So welcome. You are in safe hands. I've been teaching Swedish since 2007 and have helped many, many hundreds of people around the world to improve their Swedish. You might also know that I'm the author of the book Teach Yourself Complete Swedish.)

Jag kommer att guida dig igenom det här och förtydliga vissa saker, och också ge dig ett nytt perspektiv på dessa små uttryck. (I will guide you through this and clarify some things, as well as give you a new perspective on these little expressions.)

Däremot är det du som måste lägga ner arbetet på det. Alltså öva och memorera allt. (However, you will have to do the hard work yourself. That is, practice and memorise it all.)

Men jag har skapat resurser åt dig, som hjälp. Mina Quizlet-listor är jättebra för att drilla och lägga uttrycken på minnet. Så gör det, regelbundet. Du kommer att behöva återkomma till det här många gånger, så att det *sätter sig*. Det är som en muskel, det behövs regelbunden träning. Det är ett pågående projekt. (But I've created resources for you, to help you with that. My Quizlet lists in particular are great for drilling and memorising. So do that, regularly. You will have to come back to this many times, for it to *stick*. It's like a muscle, it needs regular exercise. It's an ongoing project.)

Nu kör vi! (Let's do this!)

Kram

Anneli

Complete and Continue